Comprex

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 566 520 551
 • +420 605 207 783
 1. Úvodní stránka
 2. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE

Společnost COMPREX CZ s.r.o. se sídlem K Novému nádraží 2256, 594 01 Velké Meziříčí prohlašuje jako provozovatel internetového obchodu www.comprex-cz.cz, že k zajištění ochrany práv dotčených osob přijal přiměřená technická a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli otázek ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: +421 32 743 7874, emailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo přímo na webovém sídle provozovatele (tento dokument).

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě.

 • V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu potřebného pro doručení zboží).
 • Osobní údaje jsou uloženy v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
 • Získáváme od vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování vaší objednávky.
 • Vaše údaje jsou na cestě k našemu serveru šifrovány tak, aby je nikdo nemohl po cestě dešifrovat.
 • Všichni pracovníci společnosti COMPREX CZ s.r.o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byli náležitě poučeni o správném a citlivém zacházení s nimi.
 • Pokud si nepřejete dostávat emaily s našemi akcemi, jednoduše klikněte na UNSUBSCRIBE ve spodní části emailu, případně nás o této skutečnosti stačí informovat e-mailem
 • Můžete nás kdykoli požádat o smazání Vámi vloženého příspěvku nebo všech vložených příspěvků z vašeho konta e-mailem.
 • Také nás můžete kdykoli požádat o smazání Vašeho konta a historie objednávek e-mailem

Abychom byli schopni zajistit kvalitní služby, budeme potřebovat pár informací.

 • Podrobný seznam vyžadovaných údajů naleznete níže.
 • Získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme ke zpracování Vaší objednávky, v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR - ctíme si Vaše soukromí.

Bezpečné internetové bankovnictví

 • Při placení přes internet pomocí platebních systémů zadáváte všechny své údaje na zabezpečených stránkách banky.
 • S Vašimi citlivými platebními údaji nepřicházíme do styku – dozvíme se jen úspěšný nebo neúspěšný výsledek transakce.

Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), a podle Zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů").

1. Provozovatel internetového obchodu

COMPREX CZ s.r.o.
K Novému nádraží 2256
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 27684946

2. Seznam našich zprostředkovatelů, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako provozovatel. To znamená, že stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům, které se nacházejí v roli zprostředkovatele a to zejména:

Název služby Typ služby Zprostředkovatel
DPD CZ s.r.o. přepravní partner

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266

GLS CZ s.r.o. přepravní partner

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 260 87 961

Geis CZ s.r.o. přepravní partner

Geis CZ s.r.o.

Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany, IČ: 44567359

Česká pošta s.p. přepravní partner

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983

Doprava na paletách s.r.o. přepravní partner

Doprava na paletách s.r.o.

Gočárova třída 504/54, 500 02 Hradec Králové, IČ: 22794905

PPL CZ s.r.o. přepravní partner

PPL CZ s.r.o.

K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČ: 25194798

MRP-Informatics spol. s r.o. účetní program, správa databáze

MRP-Informatics, spol. s r.o.

Na Stráni 532, Slušovice, IČ: 46900675

Ve vyjímečných situacích může být pro doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná kurýrní společnost. Vzhledem k operativní povaze rozhodnutí nelze dopředu určit název a sídlo dotčené společnosti. Zprostředkovatelům předáváme jen takové Osobní údaje, jaké jsou potřebné k provedení zprostředkovatelské činnosti.

V některých případech pro zpracování osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů. Takovými zpracovateli jsou zejména:

a) poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy

b) provozovatelé marketingových nástrojů

c) advokáti, daňoví poradci, auditoři

3. Účel zpracování osobních údajů

 • Vystavení daňového dokladu - fakturace  v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a souvisejícími právními předpisy v České republice.
 • Doručení zboží a identifikace zákazníka před předáním předem zaplaceného zboží.
 • Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
 • Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.
 • Zasílání informačních elektronických zpráv, pokud projeví zákazník zájem.
 • Žádné otravné telefonáty a emaily! Pokud si nepřejete dostávat emaily s našimi akcemi, stačí je zrušit kliknutím na odkaz nacházející se na konci našeho newsletteru.
 • Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webovém sídle

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů

 • Fakturační údaje
  - Jméno a příjmení
  - Adresa trvalého bydliště
 • Údaje pro doručení
  - Jméno a příjmení příjemce
  - Adresa doručení
  - Telefonní číslo příjemce
       - vyžadují ho kurýrní provozovatelé
 • Kontaktní údaje
  - Telefonní číslo – pro potřeby potvrzení objednávky, přijetí platby, komunikaci se zákazníkem.
  - Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací.

5. Nutnost zpracování osobních údajů

 • Provozovatel získává pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekává, v souladu s § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku.
 • V případě využití kontaktního formuláře správce osobních údajů zpracovává Vaše údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, který se týká oprávněného zájmu. Tímto oprávněným zájmem je reakce na Váš poskytnutý podnět nebo dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře
 • Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit všechny požadované údaje při realizaci objednávky.

6. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuty

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databáze osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu uvedeného v bodě 2.

7. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se uskutečňuje prostřednictvím zprostředkovatelů uvedených v odstavci 2. Seznam zprostředkovatelů.

9. Práva a povinnosti subjektu údajů

 • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotčená osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:
   
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: +420 566 520 551
  - Prostřednictvím elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ;
  - Písemně na adrese Provozovatele: K Novému nádraží 2256, 594 01 Velké Meziříčí

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány Vaše osobní údaje a v případě, že jsou, získat kopii těchto údajů a další informace podle článku 15 Nařízení GDPR a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Pokud shromažďujeme velké množství Vašich údajů, můžeme Vás požádat, abyste specifikovali svou žádost ohledně konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve, jak nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 14 Nařízení GDPR a § 23 Zákona, máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Můžete požádat o výmaz například v případě, že jste odvolali souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování, nebo pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhá nezákonně, nebo pokud již nejsou splněny účely, pro které byly Vaše osobní údaje zpracovávány, a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše osobní údaje však nebudeme mazat, pokud jsou nezbytné pro prokazování, vymáhání nebo obranu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – Pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 18 Nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) a § 24 Zákona o ochraně osobních údajů, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. O omezení můžete požádat například v případě, kdy namítáte správnost zpracovávaných údajů, nebo pokud je zpracování nezákonné a nechcete, aby byly údaje smazány, ale potřebujete, aby bylo omezeno jejich zpracování během uplatňování Vašich práv. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo prováděno za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň prováděno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování – Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat vůči takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje Nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) nebo zákony, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, zejména ve státě, kde máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení. V případě území České republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, web: www.uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že máte zájem opětovně dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoli znovu udělit, a to kteroukoli výše uvedenou formou kontaktu.

10. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme především po dobu trvání smluvního vztahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. V případech zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich povinností vyplývajících ze všeobecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů dle zákona č. 431/2002 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účely prokázání daňových povinností dle daňových právních předpisů, zákon č. 595/2003 Sb., o dani z příjmů, zákon č. 563/2009 Sb., o správě daní a dalších), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Nicméně v každém případě se řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů dle článku 5 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle speciálních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

11. Zásady používání souborů cookies

V souladu se § 55 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vás tímto informujeme o používání souborů cookies a upozorňujeme Vás na možnost změny nastavení vašeho internetového prohlížeče v případě, že Vám aktuální nastavení používání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných společností COMPREX CZ s.r.o. vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení Vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah a také k vytváření zajímavých nabídek pro Vás. COMPREX CZ s.r.o. nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje ke kontaktování Vás prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.

Jak lze změnit nastavení cookies?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete ve volbě „nápověda“ každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče naleznete zde:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer  

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

12. Závěrečná ustanovení

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let. Mladší osoby mohou náš internetový obchod používat pouze s uděleným souhlasem jeho zákonného zástupce.

Cookies

Co jsou soubory cookie?

Textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení, když začnete používat webovou stránku.

 • Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které se ukládají při návštěvě webu. Potom je může číst jen příslušná webová stránka. Kromě toho mohou webové stránky potenciálně využívat externí služby, které také ukládají své vlastní soubory cookie - tzv. soubory cookie třetích stran.
 • Trvalé soubory cookie jsou soubory cookie, které byly uloženy ve vašem počítači a po zavření prohlížeče se automaticky nevymažou - na rozdíl od dočasných souborů cookie, které se po zavření prohlížeče vždy vymažou.

Čas uložení souborů cookie v počítači uživatele je určen jejich povahou. Některé soubory cookie jsou omezeny trváním relace (tzv. soubory cookie relace). Tyto soubory cookie existují jen během fungování webového prohlížeče a po jeho zavření se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie jsou trvalé ("trvalé soubory cookie"). Tyto soubory cookie zůstávají ve webovém prohlížeči po jeho zavření až do určitého data nebo dokud je uživatel ručně neodstraní. Tyto soubory cookie mohou být použity k identifikaci počítače správce při opětovném spuštění webového prohlížeče a procházení internetu. Soubory cookie neovlivňují technické používání počítače a neobsahují žádné viry ani jiné hrozby.

Souhlas s používáním souborů cookie není podmínkou návštěvy webové stránky. Při návštěvě naší webové stránky máte možnost přijmout nebo odmítnout volitelné soubory cookie. Kliknutím na "Přijmout všechny soubory cookie" přijmete všechny soubory cookie, kliknutím na "Odmítnout všechny" zabráníte ukládání volitelných souborů cookie na vaší webové stránce. Technické soubory cookie nelze odmítnout, funkčnost webové stránky na nich závisí. Před souhlasem nebo nesouhlasem se ukládají pouze technické soubory cookie.

Volitelné soubory cookie používáme pro anonymizované různé statistiky týkající se prohlížení našich webových stránek uživateli a služeb pro reklamní účely. Tato webová stránka používá tyto soubory cookie a podobné technologie.

 

Technické soubory cookie

NázevSlužbaÚčel
cookiepermission souhlas se soubory cookie Uloží Vaše nastavení souborů cookie (aby se vás stránka neptala znovu a znovu).
jpanesliders_panel-sliders slideshow Podržení pozice aktuálního snímku
PHPSESSID používání webu Zachování kontextu uživatele na webu
xDetectDevice detekce zařízení Na základě zjištění zařízení upravíme design stránky tak, aby vypadala správně na všech zařízeních.
xDetectBrowser detekce prohlížeče Na základě zjištění prohlížeče upravíme design webové stránky tak, aby vypadala správně ve všech prohlížečích.
recaptcha Google recaptcha Sběr údajů z analýzy rizik k určení skutečného návštěvníka stránky nebo robota
mapy a umístění zjišťování polohy uživatele Dle volby uživatele

Volitelné soubory cookie

Vaše údaje zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů pro tyto účely: zpětná vazba od návštěvníků ve formě analytických statistik o používání webových stránek, ukládání nebo přístup k informacím ve vašem zařízení, měření obsahu, reklama a vývoj produktů. Pokud návštěvník nedá souhlas, tyto soubory cookie se neukládají.

 • Tisíce položek
  ihned k odběru
 • Široký výběr
  sortimentu
 • Odborné poradenství
  zákazníkům
COMPREX CZ s.r.o.
ul. K Novému nádraží 2256
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
Nahoru