Comprex

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 566 520 551
 • +420 605 207 783
 1. Úvodní stránka
 2. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Prodávajícím je společnost COMPREX CZ s.r.o., K Novému nádraží 2256, 594 01 Velké Meziříčí, která je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, oddíl C, vložka 51296, IČ: 27684946, DIČ: CZ27684946, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen prodávající).
 2. Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající prodává.
 3. Kupujícím je i každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající obstaral zboží, které nemá zařazeno v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
 4. Používáním webových stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (VOP).
 5. Tyto VOP jsou platné až do vydání nových VOP.

OBJEDNÁNÍ

 1. Zboží si může kupující objednat následovně:
  a) Prostřednictvím nákupního košíku na webové stránce prodávajícího
  b) Prostřednictvím e-mailu
  c) Osobně
 2. Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
 3. Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin e-mailem a zároveň sdělí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné.
 4. Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně dle objednávky.
 5. Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
 6. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené kontaktní údaje, chybějící údaje, nedostupnost,...).

CENY

 1. Prodávající je plátcem DPH.
 2. K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

PLATBY

 1. Platit za zboží může kupující na dobírku nebo převodem na účet prodávajícího na základě zálohové faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající zálohovou fakturu, kterou pošle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující provést následovně:
  a) Převodním příkazem ze svého účtu
  b) Přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího
  c) V hotovosti při osobním odběru
 2. Platba je možná v CZK i EUR.
 3. Daňový doklad zasílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

DODACÍ PODMÍNKY

 1. Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky nebo e-mailem. Nevyhovuje-li kupujícímu oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s odstavcem II. číslo 5. těchto VOP.
 2. Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:
  a) Kurýrní službou
  b) Osobní odběr
 2. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
 3. Zboží je přiměřeně zabaleno a zajištěno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
 4. Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) a dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list, vyžaduje-li to povaha zboží.
 5. Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
 7. V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platíte jako za jeden balíček.

ODSTOUPENÍ OD VYBAVENÉ OBJEDNÁVKY

 1. Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky do 7 pracovních dnů.
 2. Zboží na vrácení musí být:
  a) Nepoškozený
  b) Kompletní, včetně příslušenství, dokumentace,...
  c) Včetně přiloženého dokladu o koupi
 3. Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 1 v odstavci VII. těchto VOP, je povinen:
  a) Kontaktovat prodávajícího se žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz
  b) Zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího – zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěné a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy.
  c) Uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštoven, pojištění,...)
 4. Po splnění podmínek dle bodů 1. a 3. tohoto odstavce VOP a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
  a) Převzít zboží zpět
  b) Vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne odstoupení od vyřízené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za přepravu.
 5. V případě nesplnění některé z podmínek dle bodů 1. a 3. z tohoto odstavce VOP nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

ZÁRUKY A REKLAMACE

 1. Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
 2. Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. K uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (přiložená faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník jej ztratil.
 3. Záruka se nevtahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích částí způsobené používáním.
 4. Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čisté, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
 5. Kupující je povinen informovat o vadě výrobku prodávajícího co nejdříve e-mailem nebo telefonicky. Následně poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží nebo zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu společnosti COMPREX CZ s.r.o. jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytování osobních údajů probíhá při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu na stránce www.comprexcz.cz v rámci internetového prodeje společnosti COMPREX CZ s.r.o., a to v rozsahu údajů uvedených ve formuláři objednávky nebo registračním formuláři.
 2. Odesláním objednávky nebo uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, zpracování objednávek a související komunikace se zákazníkem, stejně jako po úspěšném zpracování objednávky pro účely plnění smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při řešení reklamací, účetnictví apod.), a to až do doby, kdy písemně neprojeví svůj nesouhlas se zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva týkající se těchto údajů. Prodávající neposkytuje, nepublikuje a nepředává osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků poskytovány v minimálním rozsahu nezbytném pro doručení zboží.
 3. Vykonáním registrace zákaznického účtu prostřednictvím internetového obchodu COMPREX zákazník souhlasí s tím, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bude prodávající, případně třetí osoba jako zprostředkovatel určený touto společností, zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje zákazníka poskytnuté při jeho registraci. Zákazník také uděluje souhlas s předáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu se zasíláním novinek jakýmkoli způsobem při odesílání objednávky. Zákazník rovněž souhlasí s tím, že prodávající a případné třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušné smluvní dohody, mu budou zasílat obchodní sdělení v elektronické formě v souladu se zákonem č. 228/2020 Sb., o některých službách informační společnosti, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů.
 4. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a lze jej kdykoli zdarma odvolat výslovným a určitým projevem v písemné formě adresované prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Zákazník má podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména následující práva:

Zákazník má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány
b) v obecné srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod; při vydání rozhodnutí podle odstavce 5 je dotyčná osoba oprávněna seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování
c) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje ke zpracování
d) v obecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
f) likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; jsou-li předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení
g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, došlo-li k porušení zákona
h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, pokud provozovatel zpracovává osobní údaje na základě souhlasu dotyčné osoby

Zákazník má právo u prodávajícího na základě písemné žádosti namítat vůči:

a) zpracování jeho osobních údajů, o kterých předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci
b) využívání osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely marketingu v poštovním styku
c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) pro účely marketingu přímého

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě, se řídí právními předpisy platnými v České republice.
 2. Dozor nad poskytováním služeb provádí: Česká obchodní inspekce (ČOI), adresa: Radlická 8, 150 00 Praha 5, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní odbor, telefonní čísla: +420 296 366 111, fax: +420 296 366 112, webová stránka: http://www.coi.cz
 • Tisíce položek
  ihned k odběru
 • Široký výběr
  sortimentu
 • Odborné poradenství
  zákazníkům
COMPREX CZ s.r.o.
ul. K Novému nádraží 2256
594 01 Velké Meziříčí
Česká republika
Nahoru